Vojenským diplomatom v Maďarsku (jan.1940)

Na základe rozhodnutia prezidenta SR zo dňa 15. marca 1940 bol Štefan Jurech s účinnosťou odo dňa 1. januára 1940 povýšený do hodnosti plukovníka generálneho štábu. V dobe od 4. januára 1941 do 30. apríla 1942 plk. gšt. Štefan Jurech vykonával vojenskú diplomatickú funkciu vojenského atašé pre Maďarsko v Budapešti, súčasne bol akreditovaný aj pre Rumunsko a od februára 1942 aj pre Taliansko.


Minister NO umne využil jazykové schopnosti Jurecha, keď ho nechal umiestniť na post vojenského pridelenca do Budapešti. Jurech tu mohol zúročiť niekoľko rokov skúseností z výkonu spravodajskej činnosti na 2. (spravodajskom) oddelení štábov vyšších veliteľstiev v čs. armáde. Post vojenského pridelenca v Budapešti bol o to významnejší, že Maďarsko síce bolo oficiálne spojencom Slovenska, no voči Slovensku vykonávala rozsiahlu špionáž, pripravovalo ďalšie revíziu hraníc, prípadne pohltenie Slovenska. Bolo potrebné neustále dôsledne monitorovať maďarskú zahraničnú politiku a správne vyhodnocovať jej jednotlivé aspekty. Význam pre slovenskú armádu mali aj vojenské informácie o maďarskej armáde, jej dislokácii a pod. Na tomto poli Jurech výdatne spolupracoval s rumunským a chorvátskym vojenským pridelencom, ktorí boli tiež služobne zaradení u svojich ambasád v Budapešti. Vzťah Slovenska k Maďarsku bol v pozícii tzv. „susedskej ostražitosti“, nakoľko Maďarsko sa nikdy úplne nevzdalo nárokov na Slovensko a ďalšie územia.

Vyslanec Slovenskej republiky si Jurecha mimoriadne vážil pre jeho vojenskú erudovanosť a rozhľad, ktorý mu napomáhal v správnom hodnotení situácie a v rozhodnutiach na tak citlivom mieste pre Slovensko, akým bolo nie práve priateľsky naladený spojenec, ktorým Maďarsko oficiálne v tej dobe bolo. Počas výkonu funkcie vojenského diplomata bol Štefan Jurech, ako bývalý frontový dôstojník c. a k. rakúsko-uhorskej armády, bol v roku 1941 ocenený bulharským cárom, ktorý mu udelil bulharskú Pamätnú medailu 1915-1918 na červenej stuhe.